Kontaktné osoby < Kontakty < Home

Kontaktné osoby


Školiace stredisko

 
+ 421 918 704 893



Divízia AERO

Vedúci divízie AERO
 
+ 421 907 955 756



Obchodné oddelenie

 
+ 421 907 159 484



Prevádzka SPH Žiar nad Hronom

Vedúci SPH
 
+ 421 905 470 796



Špecialisti NDT

Hlavný inšpektor
 
+ 421 918 675 918



ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest