Pre koho sú naše kurzy určené < Školenia a kurzy < Home

Pre koho sú naše kurzy určené

Poskytujeme ucelené služby pre kvalifikáciu technického personálu. Naše školenia a personálna kvalifikácia sú prevažne zamerané na:
  • NDT (nedeštruktívne testovanie) - certifikácia defektoskopického personálu
  • korózni inžinieri
  • konštruktéri a technológovia
  • inšpektori a kontrolóri kvality v priemysle
  • zváračský personál
  • technická príprava pre výkonných pracovníkov, stredný a vrcholový management
  • obchodní manageri ,ktorí podpisujú príslušné zmluvy / kontrakty
  • rekvalifikačné programy k predĺženiu Vašej personálnej certifikácie

Ako prebiehajú naše kurzy ?

Každému študentovi chceme poskytnúť čo najviac našich profesionálnych skúseností. Teoretická časť kurzov prebieha v našich učebniach, praktické skúsenosti získate v našich laboratóriach, plne vybavených pre testovanie a skúšanie. Naši lektori sú skúsení špecialisti, ktorí majú dlhodobé skúseností z projektov v SR i v zahraničí. Ceny našich školení zahrňujú skriptá, pomôcky a zariadenia nevyhnutné pre úspešné školenie a prípravu k skúške.

KAŽDÝ NÁŠ KLIENT OBDRŽÍ OSVEDČENIE O ABSOLVOVANOM KURZE!

Vlastné školiace strediská sú lokalizované v Trenčíne (5 učební) a v Žiari nad Hronom (1 učebňa) , ale je samozrejmé , že po vzájomnej dohode zrealizujeme školenia aj priamo u Vás v podniku. V blízkosti areálu nášich školiacich stredísk sú Vám k dispozíci vždy ľahko dostupné reštaurácie . Radi Vám pomôžeme s rezerváciou vhodného ubytovania.

Prečo by ste mali absolvovať školenie?

V dôsledku neustáleho tlaku na zvyšovanie produktivity a efektivity výrobných procesov rastú tiež nároky na vzdelávanie a kvalifikáciu zamestnancov. K jeho úspešnému zvládnutiu je potrebné neustále vzdelávanie. Nami poskytované školenia sú v súlade s nezávislým systémom ( norma STN ENISO 9712), ako aj systémom zamestnávatelskej certifikácie (ASNT SNT-TC-1A).

INVESTÍCIA DO VZDELANIA JE PRVÝM KROKOM K VÁŠMU ÚSPECHU!

ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest