Prevádzky : < Kontakty < Home

Prevádzky :

ATG Slovakia s.r.o.
Priemyselný park - Zajarčie 2801
Trenčianska Turná 913 21
GSM: + 421 915 981 064
E-mail: atg@atg.sk

ATG Slovakia - SPH
Priemyselná 100, Ladomerská Vieska
965 01, Žiar nad Hronom
GSM: + 421 905 307 694
E-mail: atg@atg.sk

Sídlo a fakturačné údaje spoločnosti

ATG Slovakia s.r.o.
Priemyselný park - Zajarčie 2801
Trenčianska Turná 913 21
IČO: 36322610
DIČ: 2020179161
IČ DPH: SK2020179161
IBAN : SK 4375 0000 00000 4110 53553
SWIFT : CEKOSKBX
bankové spojenie :
ČSOB a.s.- Trenčín
Číslo účtu: 411053553 / 7500
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu v Trenčíne oddiel Sro, vložka č.13118/R
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest