Počítačová radiografie (CR) a digitální radiografie (DR) < NDT metódy < Home

Počítačová radiografie (CR) a digitální radiografie (DR)

Digitální radiografie DR a počítačová radiografie CR jsou odnože klasické radiografické metody NDT, které používají nefilmové detektory záření. Nahrazují některé prvky systému klasické radiografie moderní technikou, a tak umožňuje výhodnější zpracování radiografického obrazu pomocí výpočetní techniky. Umožňují (stejně, jako klasická - filmová radiografie) získat obraz vnitřních vad. Možnosti aplikací metod DR a CR mnohdy přesahují možnosti klasické radiografie. Díky velké expoziční šířce se metody velmi dobře hodí pro kontrolu tvarově velmi složitých odlitků, významný potenciál je také v oblasti měření koroze. Vzhledem k prokázaným časovým úsporám a nižším provozním nákladům mají tyto modifikace radiografie velkou perspektivu.

Vhodnými alternativami k radioskopické metodě jsou počítačová a digitální radiografie:

Radioskopie (RS)

Princip metody

Digitální radiografie a počítačová radiografie nahrazují filmový materiál jinými snímači, které umožňují převést profil neviditelného záření na viditelný obraz v digitální formě. Vznik profilu neviditelného záření je shodný pro digitální radiografii, klasickou radiografii i radioskopii.
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest